Sean Edward

Katas: Gusto Mo Ba Ng Prutas? (Uncut Version)
HD

Katas: Gusto Mo Ba Ng Prutas? (Uncut Version)

Directed by: G.A. Villafuerte Starring: Marco Ronquillo, Mark Deejay Jamito, Kevin Olazo, Francis Cariaso, Kahlel Urdaneta, KC Miller Grethel ...