Wilson Tapalla

Hapi Ang Buhay

Hapi Ang Buhay

Dec. 10, 2016

Hapi Ang Buhay

Hapi ang Buhay is the sequel-spinoff of Walang Take Two, which was nominated at the 2016 International Filmmaker Festival of World Cinema for ...